Đèn LED quang hợp giúp cho sự tăng trưởng của thực vật là gì?

Đèn LED quang hợp giúp cho sự tăng trưởng của thực vật là gì?

Giống như con người và động vật, thực vật cần năng lượng để tồn tại và phát triển. Chúng tự tạo ra thức ăn thông qua một quá trình gọi là quang hợp, chỉ xảy ra khi có ánh sáng. Quá trình này diễn ra trong lục lạp sản xuất thực phẩm của thực vật; có chứa chất diệp lục sắc tố có trong tất cả các cây xanh.

Thực vật cần ánh sáng đèn LED để quang hợp, nhưng nó không nhất thiết phải là ánh sáng mặt trời. Nếu sử dụng đúng loại ánh sáng nhân tạo, quá trình quang hợp có thể xảy ra vào ban đêm với ánh sáng có bước sóng màu xanh và đỏ của LED.

Quá trình quang hợp

Thực vật lấy nước qua rễ của chúng; carbon dioxide từ không khí và năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Và một quá trình hóa học liên quan đến cả ba cho phép chúng thực hiện quang hợp để tạo ra glucose và oxy. Glucose đi quanh nhà máy dưới dạng đường hòa tan; tạo thành cellulose cho thành tế bào và protein để phát triển và sửa chữa.

đèn quang hợp cho cây trồng trong nhà
đèn quang hợp cho cây trồng trong nhà

Thực vật sử dụng oxy trong quá trình quang hợp; để giải phóng carbon dioxide vào không khí, được gọi là hô hấp. Nhà sinh vật học và hóa học người Hà Lan chứng minh ba điều:

  • Thực vật cần ánh sáng để quang hợp.
  • Chỉ những phần xanh của cây thực hiện quang hợp.
  • Lợi ích môi trường của hô hấp vượt xa thiệt hại.

Thực vật và sự hô hấp

Hô hấp thực vật sử dụng oxy để tạo ra năng lượng và thải ra carbon dioxide như một chất thải. Điều này làm cho nó ngược lại với quá trình quang hợp, sử dụng carbon dioxide và tạo ra oxy. Hô hấp rất quan trọng đối với sức khỏe của hành tinh.

Vì con người, động vật và tất cả các sinh vật hô hấp khác cần quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật để tồn tại. Thực vật luôn luôn hô hấp, dù trời tối hay sáng. Vì tế bào của chúng cần năng lượng để sống. Nhưng chúng chỉ có thể quang hợp khi có ánh sáng.

Quá trình quang hợp vào ban đêm

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ quang hợp: nồng độ carbon dioxide, nhiệt độ và cường độ ánh sáng. Khi không có đủ carbon dioxide, cây không thể quang hợp, ngay cả khi nó có nhiều ánh sáng. Ở điều khiện trời quá lạnh, tốc độ quang hợp sẽ giảm khi trong một trong những thời gian thời tiết nắng đẹp. Nếu trời quá nóng, cây sẽ không thể quang hợp được.

Nếu một nhà máy không có đủ ánh sáng; nó không thể quang hợp rất nhanh, ngay cả khi nó có đủ nước và carbon dioxide. Ánh sáng nhân tạo từ LED quang hợp hiệu quả đến mức nào cho phép thực vật quang hợp vào ban đêm phụ thuộc vào bước sóng của nó.

nhà kínhcanh tác cây trồng
nhà kính trồng rau

Một số nguồn ánh sáng nhân tạo bao gồm rất nhiều bước sóng không hữu ích cho thực vật. Như màu xanh lá cây và màu vàng, có nghĩa là rất nhiều ánh sáng bị lãng phí. Những nguồn sáng này vẫn có thể thúc đẩy quá trình quang hợp; nhưng ánh sáng chứa nhiều bước sóng đỏ và xanh lam sẽ hiệu quả hơn. Vì những bước sóng đó là những bước sóng chính được thực vật sử dụng.

LED là gì?

Đèn diode phát sáng (LED) thường được sử dụng để khuyến khích sự phát triển của cây. Thực vật sử dụng các bước sóng ánh sáng khác nhau để thúc đẩy sinh trưởng và ra hoa. Đèn LED rất hiệu quả và có khả năng tạo ra loại ánh sáng cần thiết cho cây trồng.

Tăng trưởng thực vật như thế nào?

Hầu hết các nhà máy đều sử dụng ánh sáng trong phần màu xanh da trời của nhóm phổ màu ánh sáng. Nhìn thấy để thúc đẩy tăng trưởng thực vật. Ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 430 đến 460 nanomet có vẻ ngoài hơi xanh.

Sử dụng ánh sáng trong phần quang phổ ánh sáng đỏ nhìn thấy để thúc đẩy sự ra hoa và nảy chồi. Ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 650 đến 700 nanomet có màu đỏ. Là một lựa chọn được khuyến cáo để có thể sử dụng trong nông nghiệp được khuyên dùng.

ánh sáng quang hợp cho cây trồng
ánh sáng quang hợp cho cây trồng

Đèn LED

Các nhà sản xuất đèn LED cung cấp màu sắc khác nhau của ánh sáng. Người tiêu dùng có thể mua đèn LED quang hợp phát ra loại ánh sáng đỏ và loại màu xanh mà thực vật sử dụng để ra hoa.

Lumens là gì?

Lumens là một phép đo được sử dụng để đánh giá cường độ ánh sáng của nguồn sáng. Theo công cụ dựa trên dịch vụ; đèn LED tạo ra công suất 20 lumens cho mỗi watt năng lượng được rút ra. Mặt trời là một nguồn ánh sáng rất năng suất để khuyến khích sự phát triển của thực vật. Vì mặt trời phát ra ánh sáng trắng cực kỳ mạnh để có thể sử dụng khá tốt để duy trì. Ánh sáng trắng phát ra mọi màu sắc của ánh sáng trong quang phổ nhìn thấy bao gồm xanh lam và đỏ.

Đèn LED không chỉ tuyệt vời để khuyến khích sự phát triển của cây; chúng còn rất tiết kiệm năng lượng. Có những chứng mình rằng đèn LED là một loại ánh sáng tiết kiệm năng lượng hiện nay đáng sử dụng. Không giống như hầu hết các loại bóng đèn khác; đèn LED đòi hỏi rất ít năng lượng để tạo ra ánh sáng.

Trả lời