Day: May 8, 2019

hệ thống điện mặt trời hòa lưới

Tại sao sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới

Trong một hệ thống PV được kết nối với lưới điện; còn được gọi là hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới điện. Hay còn gọi là hệ thống năng lượng mặt trời nối mạng. Các tấm pin mặt trời PV được kết nối bằng điện của một công ty hoặc gắn với lưới […]

Read more