Day: May 2, 2019

Bảo trì và vệ sinh tấm năng lượng

Cách bảo trì tấm pin năng lượng mặt trời trong thời gian dài

Thường các tấm pin mặt trời có tuổi thọ có thể hơn 25 năm sử dụng. Nhưng mà sao để các tấm năng lượng mặt trời tái tạo duy trì trong thời gian đó. Bạn đòi hỏi phải điều chỉnh thường xuyên bảo trì tấm pin năng lượng của mình thường xuyên hơn. Cho hệ […]

Read more