Day: December 28, 2018

Những điều cần biết khi chọn đèn LED sân vườn

Một trong những thông số quang trong của thiết bị điện hiện nay. Đèn LED sân vườn cần có các thông số sau đây để đem lại một thiết bị tốt nhất. Đem lại một sự đảm bảo với các tác động của tự nhiên khi đặt ở bên ngoài môi trường. Xếp hạng IP […]

Read more