Day: December 12, 2018

Hướng dẫn trồng cây bằng đèn quang hợp

Hướng dẫn trồng cây bằng đèn quang hợp trong nông nghiệp

Ánh sáng LED là gì? Ánh sáng LED là một lĩnh vực đã thay đổi nhanh chóng đang gây ra một trào lưu mới; từ ánh sáng sử dụng chung đến ánh sáng giải trí kể cả ánh sáng làm vườn!. Với các tính năng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ dài và không có […]

Read more