Day: November 29, 2018

Những điều bạn cần biết về tuổi thọ pin mặt trời

Những điều bạn cần biết về tuổi thọ pin mặt trời

Tuổi thọ pin năng lượng mặt trời là yếu tố chính mà các nhà sản xuất xem xét để làm cho pin mặt trời trở nên được chú ý hơn. Chúng được thiết kế có thể chống lại nhiệt và chu kỳ lạnh. Nhưng pin mặt không gọi là hoàn hảo vì nó sẽ bị […]

Read more